Prevádzkový poriadok

  • Pokladňa je otvorená 1 hodinu pred začiatkom predstavenia.
  • Vstup do kina je povolený len s platnou vstupenkou na dané filmové predstavenie
  • Sála je zvyčajne sprístupnená 30 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
  • Kino bude uzatvorené 5 minút po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovali divákov predstavenia.
  • Zakúpené  vstupenky, ako aj vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
  • Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.
  • Hrací profil môže byť upravený pri príležitosti konania rôznych prehliadok, festivalov,  v období prázdnin a pod..
  • Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný !
  • V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýchkoľvek záznamov (audio, video). V prípade porušenia tohto zákazu je divák povinný tento okamžite odstrániť a opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zistenia závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.
  • V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
  • Po opustení budovy kina po začatí predstavenia, nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.
  • Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť ani vymieňať!

  • Zmena programu vyhradená!

Informácie o kine Vám ochotne podáme Po - Pia od 7:00 - 15:00 hod. na telefónnom čísle: +421 43 5392 276